O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca “BIS” zarejestrowane przez wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących Działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Białystok.

ew. 29/BDG
NIP : 9661982074
Regon 200252089
Konto Bankowe PKO BP SA : 39 1020 1332 0000 1102 0593 4098

Naszą trenerką jest p. Anna Sokołowska. Była zawodniczka klasy mistrzowskiej i reprezentantka klubu “Spartak” (Jekaterinburg, Rosja). Pomagała nam p. Justyna Banasiak zawodniczka klasy mistrzowskiej Reprezentacji Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004r. Współpracowała z nami także p. Agata Kasyna zawodniczka klasy mistrzowskiej Reprezentacji Polski, Mistrzyni Polski.
Najważniejsze Cele SGAiT:

  • Zainteresować dzieci sportem, zorganizować pozalekcyjne zajęcia sportowe w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe, materialne.
  • Organizacja zawodów i imprez sportowych, jak również branie udziału w zawodach krajowych oraz międzynarodowych.
  • Organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów szkoleniowych, doskonalenie warsztatu pracy przez trenerów i instruktorów
  • Szkolenie sportowe dzieci, zdobywanie klas sportowych.